PDF: OFERTA_Clan

Zakład Elektroniki Clan posiada bogata ofertę w zakresie budowy, instalacji i utrzymania sieci komputerowych.

Kamera kopułkowa

Zapewniamy kompleksowa obsługę obejmującą wszystkie etapy wdrażania systemu począwszy od analizy potrzeb klienta, wykonania projektu, poprzez instalację i konfigurację urządzeń sieciowych, a skończywszy na stałej opiece serwisowej.

Zapraszamy do zapoznania się oferta naszej firmy.

Poniżej przedstawiamy szeroki wachlarz usług, które oferujemy z naszej strony. Z przyjemnością pragniemy Państwu polecić swoje usługi w zakresie kompleksowej realizacji projektów w branży elektrycznej i teletechnicznej:

 • projektowanie, wykonanie,
 • pomiary sieci teleinformatycznych,
 • instalacje teletechniczne,
 • sieci okablowania strukturalnego,
 • systemy kontroli dostępu,
 • systemy telewizji przemysłowej CCTV,
 • systemy sygnalizacji alarmu pożarowego SAP,
 • oświetlenie awaryjne,
 • oświetlenie zapewniające bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca lub umożliwiająca uprzednie
  podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Firma oferuje wykonanie swoich usług w obiektach:

 • mieszkalnych,
 • użyteczności publicznej,
 • szkolnictwa,
 • sportowych,
 • przemysłowych,
 • służby zdrowia,
 • sakralnych,
 • hotelach.

Projektowanie sieci teleinformatycznych

Wykonujemy pełną dokumentację projektów sieci strukturalnych. Nasze projekty obejmują sieci telefoniczne, informatyczne (strukturalne sieci komputerowe), domofonowe, monitoring, systemy kina domowego.

Wykonanie instalacji sieci teleinformatycznych

Zajmujemy się wykonaniem okablowania zarówno w technologiach miedzianych jak i światłowodowych. Wykonujemy instalacje podtynkowe, jak i natynkowe w kanałach montażowych, sufitach podwieszanych czy podłogach technicznych. Instalacje przeprowadzamy kompleksowo od położenia kabli po kontrolę poprawności wykonania instalacji.

Pomiary sieci teleinformatycznych

Dokonujemy pomiarów mających na celu kategoryzację instalacji teleinformatycznych. Pomiary wykonujemy zarówno dla instalacji wykonanych przez nasz firmę, jak te¿ dla instalacji już istniejących. Pamiętaj, tylko sieć spełniająca wymogi certyfikacji kategorii gwarantuje niezawodną pracę.

Instalacje teletechniczne

Projektowane, budowane i konserwowane przez nasz firmę instalacje teletechniczne posiadające nawet do 1000 portów. Doświadczeni zdobywaniem w obiektach bankowych, biurowcach, szpitalach i w zakładach przemysłowych. Wykonujemy instalacje w obiektach nowo budowanych, modernizowanych oraz czynnie działających. Instalacje teletechniczne realizujemy w oparciu o technologie podtynkowe i natynkowe wykorzystując wysokiej jakości materiały.

Okablowanie strukturalne

Kamera panoramiczna

Realizujemy prace związane z okablowaniem sieci komputerowych w zakresie od projektu do wykonania gotowego okablowania. Wykonujemy cała gamę instalacji okablowania strukturalnego:

 • Instalacje telefoniczne,
 • Okablowanie pod sieci komputerowe LAN, WAN,
 • Okablowanie optyczne,
 • Okablowanie tradycyjne,
 • Wewnętrzne punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi,
 • System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
 • Instalacje nagłośniajcie i informacji wizualnej,
 • System sygnalizacji polaru SSP,
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO,
 • Telewizja przemysłowa CCTV,
 • Instalacje domofonowe i wideodomofonowe,
 • Kontrola dostępu KD,
 • Rejestracja czasu pracy RCP,

Wykonujemy również pomiary powykonawcze sieci strukturalnych przed jej certyfikacja. Wykonujemy inwentaryzację zasobów strukturalnych.

Instalacje światłowodowe

Dlaczego warto stosować okablowanie światłowodowe:

 • ogromna pojemność informacyjna pojedynczego włókna,
 • małe straty we włóknie światłowodowym, dające możliwość.

przesyłania sygnałów na znaczne odległości

 • całkowita odporność na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne,
 • mała masa,
 • niewielkie wymiary,
 • bezpieczeństwo pracy (brak napięcia, brak iskrzenia),
 • znacznie utrudniony (praktycznie niemożliwy) podsłuch przesyłanych danych,
 • względnie niskie i ciągle obniżające siê koszty,
 • duża niezawodność poprawnie zainstalowanych tras światłowodowych.

Świadczymy kompleksowe usługi związane z instalacjami światłowodowymi:

 • Wykonujemy instalacje światłowodowe w kanalizacji teletechnicznej, w rurach osłonowych lub prowadzone kablami wzmocnionymi,

Modernizujemy trakty optyczne poprzez:

 • Budowę sieci światłowodowych FTTx,
 • Wymianę kabli w zestawionych relacjach,
 • Aktywne zwielokrotnianie pasma przepustowości – montaż site’ów DWDM,
 • Pasywne zwielokrotnianie pasma przepustowości – montaż CWDM na włóknach optycznych,
 • Wykonujemy instalacje światłowodowe także wewnątrz budynków, w tym:
 • Instalujemy mufy i przełącznice światłowodowe,
 • Wykonujemy pomiary torów światłowodowych,
 • Montujemy prefabrykowaną mikro kanalizację dedykowaną dla obiektów kubaturowych,
 • W trakcie prac stosujemy dedykowane systemy instalacyjne wiodących światowych dostawców.

Sieci zasilania komputerów wraz z zasilaczami UPS

Zakres prac związanych z sieciami zasilania komputerów obejmuje projektowanie, wykonanie instalacji oraz przebudowywanie tablic pod potrzeby stosowanych zasilaczy awaryjnych UPS. Zajmujemy się także instalacją, przeglądami, konserwacją i serwisem naprawczym zasilaczy UPS.

Realizujemy wydzielone sieci zasilające urządzenia wymagające ciągłej dostawy wysokiej jakości energii elektrycznej. Instalacje elektryczne realizujemy w technologii podtynkowej i natynkowej. Przeważnie prace instalacyjne prowadzimy równolegle z instalacją okablowania teletechnicznego. Do powstałych obwodów elektrycznych podłączamy zasilacze bezprzerwowe tzw. UPS.

Systemy kontroli dostępu

Specjalizujemy się w projektowaniu, wykonaniu i serwisowaniu systemów kontroli dostępu (systemy umożliwiające kontrolę przejść wykorzystujące karty magnetyczne, klawiatury numeryczne lub podobne). Wykonywane przez nas systemy mogą być wykorzystane również do rozliczenia czasu pracy pracowników.

System alarmowy daje zabezpieczenia:

 • przeciwwłamaniowe,
 • przeciwpożarowe – przy użyciu czujek dymu, temperatury,
 • przed nieszczelnością instalacji gazowych – przez zastosowanie czujek gazu,
 • przed tlenkiem węgla,
 • przed zalaniem mieszkania.

Systemy Telewizji Przemysłowej

Telewizja przemysłowa CCTV– To ogólnie rzecz ujmując system składający się z trzech zasadniczych elementów – specjalnych kamer przemysłowych, urządzeń zapisujących obraz z tych kamer oraz systemu przewodów sygnałowych i zasilających. W niektórych systemach można takie dodać czwarty element – układ zasilania centralnego.

Na podstawie tych wyżej wymienionych urządzeń można rozbudowywać system o dodatkowe elementy, takie jak oświetlenie (światło widzialne oraz podczerwień), monitory do obserwacji obrazu z kamer na żywo, układy wyzwalania alarmów i inne niezbędne elementy.

Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Dziś pojęcie telewizji przemysłowej zostaje powoli wypierane przez „monitoring video”, lecz skuteczniej opisuje zakres i dziedzinę przedmiotu, o którym mówi.

Systemy telewizji przemysłowej pracują w galeriach handlowych, zakładach produkcyjnych, sklepach, obiektach wojskowych, czy coraz częściej prywatnych posesjach. Wiele miast wyposażonych jest w systemy monitoringu – pozwala to na szybką reakcję odpowiednich służb na pojawiające się lokalnie akty przestępcze.

Nierzadko systemy telewizji przemysłowej instalowane się przez Wspólnoty Mieszkaniowe – pozwala to zabezpieczyć nieruchomość przed aktami wandalizmu.

Systemom telewizji dozorowej stawiane są różne zadania:

 • prewencja – często już sam widok kamer odstrasza osoby niepowołane od wtargnięcia na teren chroniony,
 • rejestracja materiału do celów późniejszego wykorzystania (na przykład w celu wynalezienia z pracownikami zaistniałych nieporozumień, dokumentacja wykonywanych czynności itp.),
 • nadzór bieżący nad obszarem objętym monitoringiem – konieczna w tym celu jest odpowiednio przeszkolona osoba stale obserwująca i reagująca na zdarzenia.

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu oraz projektowaniu systemów CCTV. Wiemy, że każdy system powinien być dostosowany do warunków i zadań przed nim stawianych. Dlatego też każdorazowo proponujemy wykonanie szczegółowego projektu – i na jego podstawie opracowanie oferty cenowej.